fbpx test test
Hoofd foto van het project | Główne zdjęcie projektu | Main project image

OSP Zborowice

Projekt OSP Zborowice powstał dla ochotniczej straży pożarnej z Polski do prowadzenia ewidencji frekwencji i druchów. W tym projekcie stworzyliśmy różne opcje administracyjne dla administratora serwisu, który może dodać druchów, wszelkie kursy, które przeszedł wybrany druch i do kiedy będą aktualne, jeśli kurs będzie aktualny krócej niż trzy miesiące, administrator otrzyma Powiadomienie o ponownym zarejestrowaniu odpowiedniego drucha na kurs, mogą również zarejestrować wszystkie wyjazdy w systemie ze wszystkimi danymi, takimi jak przyczyna wyjazdu, data wyjazdu i powrót do jednoski. następnie to wszystko jest rejestrowane i obliczany jest czas, aby następnie dodać do odpowiednich osób, że byli na akcji w określonym dniu przez określoną liczbę godzin działania. i jako ostatnia opcja mają również generator list, w którym mogą wybrać datę od do, aby wygenerować plik PDF, w którym są wyszczególnieni wszyscy druchowie, którzy podjęli działania w wybranym okresie, oraz godziny są tam wymienione. Oprócz administracji zadbaliśmy o to, aby mogli publikować własne wiadomości, aby na bieżąco informować lokalne chmury o tym, co dzieje się w wiosce.

Zakres prac

FRONT-END

BACK-END

Użyte technologie

Gebruikte technologieën logo | Użyte technologie logo | Used technologies logoLaravel

Gebruikte technologieën logo | Użyte technologie logo | Used technologies logoPHP

Gebruikte technologieën logo | Użyte technologie logo | Used technologies logoCSS

Gebruikte technologieën logo | Użyte technologie logo | Used technologies logoHTML

Gebruikte technologieën logo | Użyte technologie logo | Used technologies logoJavaScript

Gebruikte technologieën logo | Użyte technologie logo | Used technologies logoMySQL